کمیته سویدن برای افغانستان فعالیت های خود را در شرایط اضطراری انتشار ویروس کووید۱۹در افغانستان همچنان ادامه می دهد

براساس دستورالعمل رسمی وزارت محترم اقتصاد، حالت تعطیل در شهرها بر فعالیتهای سازمان های غیردولتی به طور کامل قابل تطبیق نمی باشد، بنابرین، کمیته سویدن برای افغانستان بمنظور ارائه خدمات صحی و ضروری ترین خدمات به تمام افغانها، دفاتر خود را در ساحات تحت فعالیت خویش بصورت نسبی و یا کامل باز نگهداشته است.

تیم پاسخدهی کووید۱۹ در کمیته سویدن برای افغانستان به طور جدی وضعیت را زیر نظر داشته و اقدامات لازم را برای مبارزه با این بیماری همه گیر انجام داده است.

کمیته سویدن برای افغانستان، در هنگام کار در جریان قرنطینه مصٔونیت کارمندان را اولویت داده بنابرین تجهیزات محافظوی مانند ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده را برای همه کارمندانش توزیع نموده است.

اقدامات دیگر شامل ایجاد واحد های جداگانه و تخصصی، تهیه تدارکات ادویه جات و تجهیزات لازم طبی و استخدام کارکنان صحی بیشتر در ولایت وردک می باشد. همچنین کمیته سویدن فعالیت های آگاهی دهی را از طریق شوراهای انکشافی اجتماعی، پیام های رادیویی و نشرات چاپی در همه ای دفاتر ساحوی خویش افزایش داده است.

علاوه بر این، در ولسوالی بهسود تیم بهداشتی سیار کمیته سویدن برای افغانستان در ناحیه ورودی ولسوالی بهسود در مسیر شاهراه وردک - بامیان آزمایشات صحی را انجام می دهند و افرادی که علائم ویروس کووید۱۹ را نشان می دهند فورن برای انجام اقدامات طبی دیگر به شفاخانه ولایتی راجع میشوند.

مهمتر از همه اینکه کمیته سویدن برای افغانستان  برای شناسایی و قرنطینه کردن افراد عودت کننده  از ایران در خانه های ایشان، یک سیستم نظارتی محل را در ولایت وردک ایجاد کرده است. در نتیجه، افراد دارای علائم و نشانه های ویروس کووید۱۹ جهت آزمایش و اقدامات درمانی به بخش های اختصاصی شفاخانه های ولسوالی و ولایتی رجعت داده می شوند.

کمیته سویدن برای افغانستان از طریق برنامه میثاق شهروندی سه دفتر ساحوی خویش به شکل فعالانه برای اعضای جامعه را آگاهی دهی نموده و همچنان برای نزدیک به ۱۷۰۰ خانواده های نیازمند بسته های مواد اولیه خوراکی را آماده ساخته است.

گفتنی است که کمیته سویدن برای افغانستان تاکنون نزدیک به ۱۱ میلیون افغانی را از منابع مالی موجود خود در این خصوص به مصرف رسانده است.

کمیته سویدن برای افغانستان یک سازمان غیرانتفاعی و غیر دولتی است که در بخش های صحت، تعلیم و تربیه، انکشاف روستایی و بازتوانی معلولیت در افغانستان فعالیت و امداد رسانی میکند.