Asif står med kryckor och mat som han fått från matbanken i byn Qala-e-Aslam Sarchama.

Asif i byn Qala-e-Aslam Sarchama kan inte arbeta och är beroende av matleveranserna för sin egen och sin familjs överlevnad. Foto: Mohammadullah Kamal

De fattigaste får stöd från matbankerna

Pandemin har drabbat de fattigaste i Afghanistan särskilt hårt. 
I byn Qala-e-Aslam Sarchama i Wardak bor 150 familjer. 50 av dem har bedömts vara i extra stort behov av stöd, och de har fått förnödenheter genom så kallade matbanker. Matbankerna organiseras av utvecklingsråden i samhällena, vilka stöds av SAK. SAK stödjer de lokala råden att implementera Citizens Charter National Priority Programme, en form av självstyre.

Matbankerna fylls på genom gåvor från välbeställda familjer och andra donationer. Byn Qala-e-Aslam Sarchama ligger otillgängligt. Den enda vägen dit går genom en konfliktzon där talibaner och regeringsstyrkor strider dagligen. Nu kommer vintersäsongen då matbristen är som störst.

Asif har sedan två år en funktionsnedsättning som gör att han inte kan arbeta. Hans familj består av nio personer och han har fyra barn. Under två år har han tagit emot mat från matbanken, som denna dag när ett fordon lyckats ta sig till byn och mat delas ut till de behövande.

– Jag är väldigt glad över stödet som kommer från vårt eget samhälle, säger Asif.

267 matbanker har bildats i de tre distrikten Jalriz, Maidan och Behsood 1 i Wardak där SAK har implementerat Citizen Charter-programmet. Från 208 av dem har mat och andra förnödenheter distribuerats till de omkring 2 000 fattigaste människorna under hungersäsongen och pandemin hittills i år.

MOHAMMADULLAH KAMAL
Regionkommunikatör i Wardak