زنان چگونه ظرفیت سازی می شوند؟

در چند دهه اخیر، زنان بیشترین آسیب را در زمینه تعلیم وتربیه متحمل شده اند. نبود جای مناسب برای تعلیمگاه زنان، عدم دسترسی به کتاب، کتابخانه و کامپیوتر مانع رشد زنان در افغانستان بوده است. تاسیس مراکز علمی در نزدیکی مکاتب دختران به عنوان بهترین راه کار جهت ارتقای ظرفیت زنان تا هنوز شناخته شده است و زنان این روش را بهترین روش برای ارتقای ظرفیت زنان می داند.  

سید عالم آمر معارف ولسوالی ورسج، پیرامون اهمیت اعمار مراکز منابع علمی می گوید: «تاسیس مراکز علمی بهترین روش برای بلند بردن ظرفیت زنان و دختران است و نتایج دسترسی دختران به کتاب، کتابخانه و لابراتوار و صنف کمپیوتر به ما نشانده است که دختران می توانند پیشتر از پسران گام بردارند.».

دیانا  یک تن از متعلمین صنف دهم مکتب بی بی عایشه صدیقه ولسوالی ورسج از تاسیس مرکز منابع علمی قدر دانی می کند و می گوید: «اعمار ساختمان مرکز منابع علمی در این مکتب به یقین برای ارتقای ظرفیت خانم ها بسیار مهم و حیاتی است و می تواند خانم ها را کمک شایان کند، زیرا از این به بعد ما به کتاب خانه، لابراتوار و کمپیوتر دسترسی داریم و می توانیم از آن به خوبی استفاده نمائیم و ظرفیت خود را بصورت عملی و تیوریک ارتقا بخشیم»

انجینیر محمد آصف مسئول برنامه انکشاف روستایی کمیته سویدن برای افغانستان در تالقان می گوید: « ساختمان چهار مرکز منابع علمی را  در ولایت های تخار، کندز و بغلان تطبیق کرده ایم که هرکدام دارای کتابخانه، اتاق کمپیوتر، لابراتوار و اتاق جلسات با تمام تجهیزات و لوازم ضروری می باشند که محصلین تربیه معلم، معلمین و متعلمین مکاتب می توانند به مواد مرکز منبع علمی دسترسی داشته باشند و از آن برای ارتقای ظرفیت تعلیمی خود استفاده برند.